Banner
เกษตร New

กรมส่งเสริมฯชูสหกรณ์ตาก แหล่งรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่เสริมแกร่งดัน “สหกรณ์นิคมแม่สอด” ขึ้นแท่น “แหล่งรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครบวงจรรายใหญ่ พื้นที่ภาคเหนือ พร้อมยกระดับส่งเสริมรายได้สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์พบพระ (กัญชง) จ.ตาก (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

เกษตรกรริมแม่นํ้าโขง ปลูกพืชใช้นํ้าน้อยเป็นอาชีพเสริม

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ได้เผยแพร่ข้อมูลการปลูกพืชผักของเกษตรกรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขงว่า  ในช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง ทำให้มีพื้นที่บริเวณริมฝั่งที่เกษตรกรสามารถใช้ทำแปลงเกษตรได้ (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

จัดเกรดมาตรฐาน”ข้าวสี”ไทย คน.ตั้งงบ20 ล้าน ขอใบรับรองส่งออกต่างประเทศ

พาณิชย์จัด MOU ชาวนากับโรงสี-ผู้ส่งออก ดันสร้างมาตรฐาน “ข้าวสี” ทำตลาดต่างประเทศ ด้านกรมการค้าภายในเตรียมของบประมาณ 20 ล้านบาท ขอใบรับรองมาตรฐานในตลาดต่างประเทศ พร้อมแนะเกษตรกรเตรียมความพร้อมด้านเพาะปลูกรองรับตลาดในอนาคต (เพิ่มเติม…)

Banner