Banner
เกษตร New

เดินหน้าพัฒนา “ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์” ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี-นวัตกรรม ตั้งเป้าผลิตกว่า 3 พันราย

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เน้นประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อยอดสู่ผู้ประกอบการ ตั้งเป้าผลิต 3,280 รายภายในปีนี้ มุ่งตอบโจทย์ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ก.พ. พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่บริหารจัดการการเกษตรด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ พึ่งพาตนเอง และเป็นผู้นำทางการเกษตรในท้องถิ่นได้ (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

ญี่ปุ่นยอมเลื่อนบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ มีสารตกค้างข้าวนำเข้าได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/กก.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น โดยฝ่ายญี่ปุ่นยินยอมเลื่อนการออกประกาศบังคับฉบับใหม่ที่ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล (fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตรต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กก.) ออกไปก่อนจากเดิมเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้จะยังคงบังคับใช้ประกาศฉบับเดิมกำหนดสารพิษตกค้างดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

เกษตรกร อ.รัษฎา เมืองตรังแห่ปลูกเมลอนพันธุ์พอท ออเร้นจ์ ดันสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

หากพูดถึงแหล่งผลไม้ในจังหวัดตรัง ต้องยกให้อำเภอรัษฎา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ทั้งฝรั่งแป้นสีทอง และมะละกอเรดเลดี้ ล่าสุดที่ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 7 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ได้มี “กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางเหนือ” ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หัวไวใจสู้ โดยมีนายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผอ.กศน.อ.รัษฎา นายประภาส นวลจันทร์ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดควนเมา คศ.4 และนายสมนึก ธรรมกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ควนเมา รวมตัวกันปลูกเมลอนพันธุ์พอร์ท ออเร้นจ์ และผลักดันผลไม้ทางเลือกให้เป็นผลไม้หลักของอำเภอรัษฎา

(เพิ่มเติม…)

เกษตร New

“จันทบุรี-ตราด” จับมือโตแพ็กคู่ ชงงบฯ 1.5 หมื่นล้าน “นครผลไม้-EEC+2”

วันนี้ถนนการลงทุนทุกสายต่างมุ่งหน้าสู่อีอีซี หรือ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่รัฐบาลมีแผนลงทุนกว่า 1.5 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี และไม่เพียง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราเท่านั้นที่จะได้รับผลประโยชน์ แต่จังหวัดใกล้เคียงก็คาดหวังว่าอานิสงส์ของนโยบายนี้จะส่งผลถึงตนเองเช่นกัน โดยเฉพาะจังหวัดจันทบุรี และตราด ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และเป็นแหล่งผลิตผลไม้ชั้นเยี่ยมของอาเซียน (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

เกษตรไทยแย่สวนทาง AEC รัฐทุ่มอุดหนุน-ต้นทุนพุ่งแข่งลำบาก

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้จัดสัมมนาแนวทางการปรับตัวของภาคเกษตรเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ TDRI

(เพิ่มเติม…)

Banner