Banner

Story

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง (ตอนที่ 4)

1961 > 1972

จากช่วงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ระยะเวลาที่มั่นคง

From the period of rapid growth to the stable period

(เพิ่มเติม…)

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง (ตอนที่ 3)

1946 > 1960

เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจบสงคราม

from the end of the war to the period of rapid growth

เริ่มต้นหลังจากสงครามสิ้นสุดทันที  บริษัทก็มีการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างใหม่ อย่างเช่น การพัฒนาเครื่องมือเพาะปลูก เป็นผู้ริเริ่มในการใช้ผลัตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร หลังจากนั้นบริษัทฯ มีฐานธุระกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการจัดตั้งเทคคนิครูป (เพิ่มเติม…)

พระราชอารมณ์ขันของในหลวงรัชการที่ 9 สู่เรื่องเล่าสุดประทับใจ

พระราชอารมณ์ขันของในหลวง เรื่องที่ 1 “ยิ้มของฉัน”

เมื่อ พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรก เป็นที่สนใจต่อสื่อมวลชนของ (เพิ่มเติม…)

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง (ตอนที่ 2)

1927 > 1945

1927Purchased the Sumidagawa Iron Works                 ซื้อโรงงาน Sumidagawa Iron Works
and expanded the iron pipe department                 และขยายแผนกท่อเหล็ก

ในปีพ. ศ. 2470 คูโบต้ามีส่วนแบ่งตลาดเหล็กที่ใหญ่ที่สุดคือ 42% อย่างไรก็ตามเพื่อหาฐานในเขตคันโตและเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (เพิ่มเติม…)

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง

1890เริ่มก่อตั้ง บริษัท ในวันที่ 23 เมือง โอซาก้า

The company was founded at 23, Okurato-machi, Minami-ku, Osaka City

Gonshiro Ohde ที่ออกจากบ้านของเขาที่โอซาก้าตอนอายุ 14 ปีได้รับการฝึกงานในการโรงหล่อหรือหลอมเหล้ก ตามที่เขาช่วยทางบ้านประหยัดเงิน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433 เมื่ออายุเพียง 19 ปีเขาเช่ามุมหนึ่งของอาคารเก่าและเริ่มสร้าง “Ohde Casting”  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ 120 ปีของ บริษัท  (เพิ่มเติม…)

Banner