Banner

M-Series

แทรกเตอร์รุ่นเอ็ม ตอบโจทย์งานหนัก สมบุกสมบันในไร่ ที่นอกจากความแรงทรงพลังของเครื่องยนต์แล้ว ยังคงความคล่องตัวในการใช้งานด้วยระบบเกียร์ที่ออกแบบมาสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าโดยเฉพาะ

Kubota Max M135X “Code TD151

📢 รถแทรกเตอร์ Kubota Max M135X+ FD 📢

 หมายเลขรถ : M135x-52361

 หมายเลขเครื่อง : V6108-T-3DC0055

 ปีรถ :  2014

 ชั่วโมงการใช้งาน : 3,475 ชม.

💥💥💥 ดาว์น 90,000 บาท💥💥💥

💥ราคา 1,690,000 บาท 💥

(เพิ่มเติม…)

Kubota Max M108S “Code TB463”

📢 รถแทรกเตอร์ Kubota Max M108S+ FD 📢

 หมายเลขรถ : M108S72560

 หมายเลขเครื่อง : V3800-T-BW2089

 ปีรถ :  2011

 ชั่วโมงการใช้งาน : 2,508 ชม.

💥💥💥 ดาว์น 90,000 บาท💥💥💥

(เพิ่มเติม…)

Kubota Max M7040 “Code TC993”

📢 รถแทรกเตอร์ Kubota Max M7040+ FD 📢

 หมายเลขรถ : M7040D74448

 หมายเลขเครื่อง : V3307-8DW4095

 ปีรถ :  2013

 ชั่วโมงการใช้งาน : 3,150 ชม.

💥💥💥 ดาว์น 115,000 บาท💥💥💥

(เพิ่มเติม…)

Banner