Banner

B-Series

แทรกเตอร์รุ่นบี ที่สุดสำหรับงานบำรุงรักษาทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นงานกำจัดวัชพืช พ่นฮอร์โมน ไถพรวนดิน สับคลุกใบอ้อยหรือแม้แต่การปรับหน้าดิน ที่มาพร้อมขุมพลังจากเครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า ภายใต้มาตรฐานการใช้งาน เทียบเท่าแทรกเตอร์รุ่นใหญ่ ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้งานสำหรับเกษตรกรไทยโดยเฉพาะ

There aren't any posts currently published in this category.