หมายเลขรถ L5018108458

 หมายเลขเครื่อง V2403-BFY0060

 ปีรถ 2016