Banner

สินค้า แนะนำ

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง (ตอนที่ 4)

1961 > 1972

จากช่วงที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วไปสู่ระยะเวลาที่มั่นคง

From the period of rapid growth to the stable period

(เพิ่มเติม…)

ตำนาน 127 ปี แทรกเตอร์ชื่อดังของประเทศไทย มีใครรู้บ้าง (ตอนที่ 3)

1946 > 1960

เติบโตอย่างรวดเร็วหลังจบสงคราม

from the end of the war to the period of rapid growth

เริ่มต้นหลังจากสงครามสิ้นสุดทันที  บริษัทก็มีการสนับสนุนให้มีการก่อสร้างใหม่ อย่างเช่น การพัฒนาเครื่องมือเพาะปลูก เป็นผู้ริเริ่มในการใช้ผลัตภัณฑ์เครื่องมือการเกษตร หลังจากนั้นบริษัทฯ มีฐานธุระกิจที่แข็งแกร่งขึ้น ช่วงที่เศรษฐกิจเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการจัดตั้งเทคคนิครูป (เพิ่มเติม…)

ตำนาน ของ คูโบต้า (รู้ไว้ไช่ว่า…)

Kubota เริ่มต้นกิจการด้วยการผลิตและขายผลิตภัณฑ์จากโลหะหล่อ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หลายหลากที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสังคม เราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะพัฒนาศักยภาพในเชิงเทคนิคที่เราสั่งสมมาตลอดการทำงานของเราให้กว้างขวางและลึกซึ้งยิ่งขึ้น ขยายขอบเขตการดำเนินธุรกิจ และตอบแทนสังคมให้มากยิ่งขึ้น

Banner