Banner

Posts written by Admin

This author has written 82 articles
เกษตร New

ส.โรงสีฯออกโรงร้อง”นบข.” คุมเข้มวัดความชื้นข้าวสาร

ส.โรงสีข้าวฯชง นบข.คุมเข้มเครื่องวัดความชื้น “ข้าวสาร” เทียบเท่าข้าวเปลือก ลดต้นทุนแฝงโรงสี-สร้างมาตรฐานทั้งระบบอุตสาหกรรมข้าว

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ตนพร้อมคณะผู้บริหารสมาคม ได้ประชุมร่วมกับผู้ช่วยรัฐมนตรี ประจำนายกรัฐมนตรี (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) เพื่อหารือถึงแนวทางกำหนดมาตรฐานอัตราและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกและข้าวสารทั้งระบบ สำหรับเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) ในวันที่ 2 มี.ค.นี้ (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

เกษตรฯอัดฉีด 2 หมื่นล้าน เตรียมคิกออฟโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 21 ก.พ.นี้

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม Web Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้การขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบหลักในการดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน 10 เรื่อง ประกอบด้วย 1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 2) คนไทยไม่ทิ้งกัน 3) ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4) วิธีไทยวิถีพอเพียง 5) รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย 6) รู้กลไกการบริหารราชการ 7) รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม 8) รู้เท่าเทียมเทคโนโลยี 9) ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 10) งานตามภารกิจของทุกหน่วยงาน (Function) โดยมีเป้าหมายการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ดำเนินการครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 76 จังหวัด 878 อำเภอ และพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโรงการไทยนิยม ยั่งยืน รวม 7,663 ทีม พื้นที่ 83,151 แห่ง (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

พาณิชย์ย้ำมาตรการบริหารจัดการสต๊อกล้น เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปแล้ว 1.57 แสนตัน

พาณิชย์ย้ำมาตรการบริหารจัดการสต๊อกล้น เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบไปแล้ว 1.57 แสนตัน คาดสิ้นเดือน ก.พ. ดันราคาผลปาล์มดิบ ขยับเกินเป้าหมาย ก.ก. 4.20 บาท ส่วนการนำเข้าถั่วเหลืองไม่กระทบราคาน้ำมันพืชปาล์ม

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวว่าปัจจุบันราคาผลปาล์มดิบทั่วประเทศยังมีราคาแตกต่างกันมาก และราคาที่ขยับสูงขึ้นในช่วงนี้ถือว่าไม่มีประโยชน์ เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรไม่มีผลผลิตมาจำหน่าย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ขอชี้แจงว่า ราคาผลปาล์มที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ได้มีมติให้ใช้มาตรการลดปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มดิบที่มีจำนวนมากกว่า 500,000 ตัน โดยได้เร่งรัดให้มีการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้น (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

เกษตรฯ ยื่นของบปี’62 รวมกว่า 2 แสนล้าน กระตุ้นศักยภาพการผลิต ผนึก 7 กระทรวงเดินหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตต่อเนื่อง

เกษตรฯ ยื่นของบปี’62 รวมกว่า 2 แสนล้าน กระตุ้นศักยภาพการผลิต ผนึก 7 กระทรวงเดินหน้าแผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตต่อเนื่อง พร้อมรุก 16 นโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็งและยั่งยืน

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2562 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอขอตั้งงบประมาณ รวมจำนวนกว่า 213,386 ล้านบาท โดยจำแนกงบประมาณเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (เพิ่มเติม…)

เกษตร New

นำร่อง “มะม่วงแก้วขมิ้น” เชื่อมการค้า “กัมพูชา”

สนค.หนุนการค้าเมืองคู่มิตร นำร่องมะม่วงแก้วขมิ้นเพิ่มมูลค่า เชื่อมการค้าไทย-กัมพูชา ด้านชายแดนจันทบุรี-ตราดกับเพื่อนบ้านพระตะบอง ไพลิน สร้างโมเดลให้ท้องถิ่นขับเคลื่อนในรูปแบบประชารัฐ ผลักดันโรงงานแปรรูปไทยพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งออก คาดใน 4 ปี มูลค่าเพิ่มเป็น 30,501 ล้านบาท

(เพิ่มเติม…)

Banner