About

"วันชัย ลี้นะวัฒนา"

กรรมการผู้จัดการ

ประวัติ คูโบต้าฮั้วเฮงหลี

“ ฮั้วเฮงหลี”ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่16 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานการบริการให้ครอบคลุมความต้องการของพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านด้วยความพร้อมทางด้านช่างกับและการบริการ ด้วยคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2008 เป็นการันตีความเป็นมืออาชีพ

ปี2536 : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮั้วเฮงหลีตัวแทนจำหน่ายเครื่องยนต์คูโบต้าจังหวัดกำแพงเพชร ปี2537 : บริษัท ฮั้วเฮงหลี มอเตอร์ไบค์ ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า จังหวัดกำแพงเพชร

ปี2538 : บริษัทคูโบต้ากำแพงเพชร(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้าจังหวัดกำแพงเพชร

ปี2548 : บริษัทคูโบต้านครสวรรค์(ฮั้วเฮงหลี)จำกัดตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้าจังหวัดนครสวรรค์

ปี2550 : บริษัทคูโบต้าอยุธยา(ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าคูโบต้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปี2555 :บริษัทฮั้วเฮงหลีอินเตอร์เทรดจำกัดดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าและส่งออกสินค้าภายในเครือไปยังต่างประเทศทั่วโลก

About

Vision : ผู้จำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจรที่ครองใจลูกค้าด้านคุณภาพและบริการที่เหนือชั้นอันดับหนึ่งของประเทศ

Mission

1. สร้างยอดขายและกำไรที่ยั่งยืน

2. สรรหาอุปกรณ์การเกษตรที่มีคุณภาพและทันสมัย

3. เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

4. คิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ

5. มีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

6. เสริมสร้างพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมให้บริการลูกค้า

7. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน